Dette informerer vegvesenet om på sine hjemmesider.

Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i en retning.

Statens vegvesen vil i løpet av januar 2017 sette opp synlig utstyr for disse målingene. Deretter skal systemene testes og kontrolleres. Strekningsmåling av fart i de to tunnelene vil tidligst bli satt i drift fra midten av februar 2017. Skilting om strekningsmåling blir gjort synlig når systemene blir satt i drift.

Slik virker strekingsmåling av fart