Må vise ID for å ta sol

Fra nyttår må du vise legitimasjon eller bruke Bank-ID og adgangsbrikke når du skal ta solarium.

Solariestedene kan selv velge hvilken type alderskontroll de skal bruke, så kontrollsystemene vil variere. Alderskontrollen skal sørge for at de som tar solarium ikke er under 18 år. Bruk av solarium kan føre til føflekkreft. Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av denne kreftformen.

Dette skriver Statens strålevern på sine hjemmesider.

BankID og adgangsbrikke

På solariesteder med betjening vil du sannsynligvis måtte vise legitimasjon på at du er 18 år for å få sole deg. De ubetjente solariene kan velge å kontrollere alderen ved bruk av internett eller mobil-app. Ved en slik løsning må du logge deg inn med Bank-ID eller en annen innloggingsmetode på samme sikkerhetsnivå.

I tillegg blir det trolig adgangsbrikke med personlig pinkode eller en annen elektronisk løsning ved de ubetjente og delvis betjente solariene.
Adgangskontroll som ikke regnes som tilstrekkelig er kun adgangskort, armbånd med chip eller lignende uten bruk av kode. Kodelås med en felles kode er heller ikke godt nok.

Informasjon

I tillegg til alderskontrollen skal alle solariekundene få en informasjonsbrosjyre, elektronisk eller på papir, som gir informasjon om risikofaktorer og generelle råd ved solariebruk. Du må bekrefte at du har mottatt og lest denne brosjyren før du får ta solarium første gang. Deretter må du bekrefte at du har lest den én gang i året for å få ta sol.