Åpner bokhandel

Norli Libris åpner ny butikk på Malvik Senter 1.april og er en leietaker driverne av senteret er veldig fornøyd med å ha fått på plass.

– Vi er glad for å kunne tilby våre kunder bøker, spill og leker og ser med dette for oss positive synergieffekter, sier administrerende direktør Halvor A. Krafft i Nærsenter Utvikling AS.

– Nå ønsker vi flere bransjer velkommen, noe som vil være med på å komplimentere Malvik Senter.

Navet i lokalmiljøet

Nærsenter Utvikling AS som er et selskap i Wahl Eiendom systemet har som forretningsområde å utvikle, forvalte og drifte Nærsentre i Oslo/Akershus Bergen og Trondheim.

– Vi mener at nærsentrene er selve navet i et levende lokalmiljø. Wahl Eiendom har i over 20 år drevet med utvikling av nærsentre. I tillegg til kjøp av nye sentre ønsker vi å videreutvikle eksisterende eiendommer til å bli nærsentre som befester sin posisjon i sitt nærmiljø, sier Halvor Krafft i en pressemelding.

– Vi har stor tro på Malvik som et godt senter mellom Værnes og Trondheim. Malvik senter har hatt utskiftinger av leietakere, men vi ser nå at senteret begynner å sette seg. Eierne er tydelige på at de ønsker å skape en kontinuitet på senteret, noe som styrker vår tro på en god fortsettelse for Malvik, sier Halvor Krafft.

I tillegg til å signere nye leieavtaler er vi i gang med å optimalisere passeringen av eksisterende butikker. B-Young flytter nærmere andre klesbutikker og Blooms har fått en bedre beliggenhet på noe redusert areal.

Det er også dialog med flere butikker om utvidelse av lokalene deres.