Teatersjefen inviterer på kaffe og kake

Tirsdag 20.12.2016 er det 200 år siden Gamle Scene offisielt ble innviet.

Teatersjef Kristian Seltun inviterer like godt byens befolkning og venner av teatret på jubileumskake og kaffe.

Dette skjer altså alt i morgen, mellom kl. 12.00-14.00 i teatrets foaje.

«Kjært barn har mange navn», sies det.

Det stemmer i alle fall for Gamle Scene. I en 200-årig historie i kontinuerlig bruk har dette teatret blitt omtalt med en rekke navn. Theatret eller Theatret i Trondhjem, Throndhjems Theater og Trondhjems Teater. Først i 1937 dannet teatersjef Henry Gleditsch Trøndelag Teater.

De første eierne og byggherrene  var medlemmer i Det forenede dramatiske Selskab. De finansierte teaterbygget ved hjelp av private midler og var både tilskuere og sto selv på scenen. I dag står teatrets skuespiller fortsatt på det originale, skrå scenegulvet. Gamle Scene er Norges eldste teater som fortsatt er i drift og også blant de eldste spillesteder i Nord-Europa.