Positiv respons i New York

Malvikkunstneren Kristin Johanne Berg høster lovord for sin kunst som frem til nyttår er utstilt i galleriet Artifact i New York.

Der har hun med tretten bilder og en av fire utstillere.

– Jeg må vel si at responsen har vært positiv, skriver Kristin Johanne Berg i en e-post til Malviknytt.no.

Utstillingen kom i stand ved at hun ble invitert av galleristen, som skriver dette om Kristin Johanne Berg sine malerier:

ARTIFACT om Kristin Johanne Berg

Oljemalerier av Kristin Johanne Berg er lysende eksempler på kunst viet til utforskning av verden som intrikat blander elementer av det innbilte.

Ved hjelp av stilistiske teknikker som tilbyr betrakteren ulike synsopplevelser samtidig, og som gir en sammensetning av teksturer og mønster, kan Berg sine abstraksjoner bli karakterisert som poetisk flyktig og antydende.

Den visuelle korrespondanser som blir satt i bevegelse i hennes arbeider er sterkt avhengig av fortellingens kvalitet. Dette i tillegg til den generelle skjønnheten av aura den samlede utstillingen gir.

Berg er en samtidskunstner med antydninger av romantikken og abstrakte ekspresjonismen som gjennomsyrer hennes arbeid.

Hun inkluderer abstrakte skjemaer som er ment å fremkalle psykiske eller biologiske eller naturalistiske verdener som referanser.

Hva er spesielt oppsiktsvekkende er hennes kapasiteter til å trekke seg ut fra hennes arbeid som en følelse av metafysisk opphøyethet.

Til tross for de sammenstillinger av skalaen, antydninger av sprekker og uforglemmelige negative mellomrom i hennes arbeid gir det et rikt ambivalent, faktisk en selvmotsigende effekt.

Berg sine verker omfatter organiserte streker og lys ofte brukt som struktur for å forme mønstre som refererer til både de formasjoner i naturen, så vel som det indre rom i menneskekroppen.

I tillegg til dette er de kunstneriske hentydningene til serier av komplekse justeringer anvendt mot bakgrunner som husker mønstre av naturlige objekter, som for eksempel skyer og landskap.

Lys blir utprøvd i to separate måter. Det første er bildets heterogene applikasjon, som lar deler av billedflaten som skal belyses del for del, som fragmenter. Dette insinuerer fragmentering av verden, som beskriver seg selv som en tapt totaliteten i handlinger av persepsjon, sakte men ubønnhørlig.

Likeledes er kunstneren i kommando av homogene lyseffekter, som synes å forene større organer mellomrom sammen, som store deler av et sikringsanlegg organisme, som er drevet fram til en samlende slutt.

Resultatet er den generelle følelsen som tyder på en stor sammenfletning av tid og rom, som er symmetrisk og asymmetrisk relatert.

Hva som gjør Kristin Johanne Berg arbeider så energisk og så dramatisk, er hennes bemerkelsesverdige bruk av et visuelt språk knyttet til en engstelse av pre-logisk tenkning og som et forslag til en alminnelig varig løsning.

Kristin Johanne Berg i samtale med en av publikum på galleriet i New York (foto: privat)