Sjekk skattekortet for 2017

Det er viktig å sjekke at opplysningene stemmer, slik at skattetrekket blir mest mulig riktig.

Nå kan du endre og sjekke skattekortet ditt for 2017 på skatteetaten.no, skriver Skatteetaten i en pressemelding.  I skattetrekksmeldingen, som du mottar i Altinn eller på papir, ser du hvilke opplysninger Skatteetaten har  brukt for å lage skattekortet.

– Et riktig skattekort gir riktigere skatt, og reduserer sannsynligheten for å få restskatt året etter, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten,  Mariken Holter.

Ny løsning gjør det enklere å endre

Skatteetaten har utviklet en ny løsning for endring av skattekort. -Det er nå enklere for deg å endre skattekortet. Den nye løsningen gir også bedre oversikt over de inntekts- og gjeldsforhold som er brukt som grunnlag for skattekortet ditt, sier Holter.

I løsningen får du oversikt over  nøkkelopplysninger om for eksempel gjeld, gjeldsrente, bankinnskudd og lønn. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Det er kun de opplysningene som er relevant for deg som vil være synlig i den nye løsningen. Opplysningene er inndelt i tema som, bank og lån, og arbeid, trygd og pensjon,  så det er enkelt å se og endre det som er nødvendig.

-Hvis du for eksempel har gjeld og bankinnskudd, er det disse opplysningene som vil være synlig i ny løsning, sier Holter.

Arbeidsgiver henter skattekortet direkte

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, vil arbeidsgiver automatisk få beskjed og hente nytt skattekort.

Når bør du sjekke skattekortet ditt?

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet. Dersom du er blitt pensjonist, eller har overgang fra lønn til trygd, bør du sjekke skattekortet og eventuelt gjøre nødvendige endringer. Det er også viktig å sjekke skattekortet hvis du har kjøpt hus eller leilighet og har fått høyere gjeld. – Hvis du har fått ny jobb og lønnen endrer seg, eller du har flere arbeidsgivere og lønnen endrer seg, bør du også sjekke skattekortet, forklarer Holter.

Endringer i frikortbeløpet

Frikortbeløpet for 2017 er 55.000 kroner, en økning på 5000 kroner fra i fjor.

Hvis du har frikort, betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 55.000 kroner eller mindre i året. -Hvis du vet at du kommer til å tjene over 55.000 kroner i løpet av året, bør du bestille skattekort for å unngå restskatt, sier Holter.

Hvis du hadde frikort i fjor, trenger du ikke å søke om nytt frikort i år. Det er fordi frikortet er automatisk tilgjengeliggjort for arbeidsgiver. Tidligere måtte du hvert år søke om nytt frikort.

Har du mer enn én arbeidsgiver, er det viktig å fordele fribeløpet mellom dem.

For mer informasjon og tilgang til tjenesten for frikort eller endring av skattekort, se: www.skatteetaten.no/skattekort

Fakta om skattekort:

  • 4,0 millioner skattytere mottar skattetrekksmelding (skattekort) per år
  • 600 000 nettsøknader om endring av skattekort pr år.
  • 160 000 frikortsøknader pr år