Penger til frivilligheten

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fordelt 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2015. Søknadsfristen var 1. september.

I følge oversikten fra Lotteri- og stiftelsestilsynet har Karlslyst Musikkteater i Hommelvik fått 36.653 kroner og Nonstadlaget 11.093 kroner. Korps og idrettslag får sin kompensasjon tildelt via forbundene.

Korpsene i Malvik har fått 128.767,- kroner fordelt slik:

Hommelvik Juniorkorps – 47.262 kroner

Vikhamar og Saksvik Skolekorps – 33.715 kroner

Hommelvik Musikkorps – 26.663 kroner

Malvik Musikkorps – 21.127 kroner

 

Idrettslagene i Malvik får utbetalt 988.005 kroner i vare og tjenestemomskompensasjon for 2016

Hommelvik IL – 473.743 kroner.

Hommelvik Ishockey – 1.428 kroner.

Hommelvik Turnforening – 7.490 kroner.

Malvik Helsesportslag – 8.616 kroner.

Malvik Håndballklubb – 12.813 kroner.

Malvik IL – 325.790 kroner.

Malvik Ju Jitsu – 3.484 kroner.

Malvik Rideklubb – 2.794 kroner.

Malvik Turn og RG – 101.681 kroner.

Sveberg Idrettslag – 4.772 kroner.

Sveberg Swingklubb – 21.345 kroner.

Vikhammer Håndballklubb – 24.049 kroner

 

Utbetaling av midlene skjer på slutten av året.