Vent med elektrifiseringa

Under behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget tidlig i desember fikk Venstre, KrF, Høyre og FrP vedtatt et punkt om at det skal utredes hvordan elektrifiseringen av jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal kan gjennomføres samtidig med etableringen av nytt dobbeltspor.

Det har lenge vært stor politisk enighet om dette lokalt og nå har altså nasjonalforsamlingen fulgt opp. 

Tirsdag var Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) på Hommelvik stasjon for å orientere lokale politikere og interessegruppa «Malvikstranda» som har jobbet for å unngå elektrifisering av eksisterende trasse.

 

https://vimeo.com/195444555

Mener det er lurt å vente med elektrifisering.(f.v.) Eva Lundemo (H), Torhild Aarbergsbotten (H), Arve Sommerfelt (Malvikstranda) og Torgeir Anda (V)