Rett på nett

Malviknytt tilbyr nå «Rett på nett»

Nå kan du uten problemer og ventetid nå ut til mange lesere og innbyggere i Malvik med dine meninger og innspill i samfunnsdebatten.

Malviknytt.no tilbyr nå å publiserer pressemeldinger, leserinnlegg, kronikker og kommentarer og det innen en time etter at det er mottatt i redaksjonen.

I disse dager sendes det ut informasjon til ulike personer, lag, foreninger, bedrifter og kommunale virksomheter med invitasjon om å sende inn sine tanker og meninger i egne innlegg.

Lag, foreninger og personer

Så enten du er opptatt av de store linjene eller i en ultralokal sak, er du velkommen til å bruke Malviknytt.no. Velforeninger, samfunnsdebattanter og lokalpolitikere, lokale lag og foreninger, lokale politiske partiforeninger, fagforeninger og så videre er velkommen til å sende inn sine innlegg og meninger.

Vi ønsker helst bilder til alle innlegg og pressemeldinger og stiller to absolutte krav.
  1. Leserinnlegg og pressemeldinger, skal ikke være i strid med Vær Varsomplakaten.
  2. Det er tillatt å bruke pseudonym, men redaksjonen skal alltid vite hvem innsenderen er.

Dersom innlegget, eller noe i innlegget er i strid med Vær Varsomplakaten vil vi varsle om det, og foreslå endringer.

Send din pressemelding/ditt leserinnlegg til: redaksjonen@malviknytt.no

Vi tar også mot tips om nyheter og på ideer til reportasjer og hendelser vi bør skrive om. Send oss gjerne en e-post til tips@malviknytt.no eller SMS/ring 941 88 305