Leder klagenemd

Kommunal- og moderninseringsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Husbankens klagenemd.

Tidligere direktør i Forbrukerrådet, Roger Helde (51) fra Malvik er ny leder for klagenemda.

Husbankens klagenemd behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte.

Nye medlemmer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer til Husbankens klagenemd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:
Leder Roger Helde, lektor, Trondheim
Medlem Oddrun Remvik, sosialrådgiver, Oslo
Medlem Tor-Jørgen Tofte, boligsjef, Bergen
Varamedlemmer:
Kristoffer Dons Brøndbo, advokat, Tromsø (vara for Roger Helde)
Mette Thorne Lothe, advokat, Oslo (vara for Oddrun Remvik)
Safia Hussein Ali Grand, avdelingsleder, Drammen (vara for Tor-Jørgen Tofte)
Regelverket for klagenemdas virksomhet er gitt i forskrift:
Forskrift om klagenemd for Husbanken kn du lese her.