Skal finne ny forretningsfører

Malvik idrettsalg sin forretningsfører har sagt opp sin stilling og idrettslaget søker nå etter hans etterfølger.

I utgangspunktet utlyser MIL en deltidsstilling i 20% men utelukker ikke at dette kan endres.

– Styret har i utgangspunkt fullmakt til å ansette i opptil 20% men skulle vi finne det naturlig å endre dette må vi ta det opp i årsmøtet, sier lederen i hovedstyret for idrettslaget Håkon Kvåle Gissinger.

– Når skal den nyansatte tiltre?

– Vi har satt søknadsfrist til 2.januar med oppstart så fort som mulig for å få til en glidende overgang med dagens forretningsfører.

– Fått inn noen søknader da?

– Jeg er rimelig optimistisk på at dette vil gå greit og har allerede mottatt en søknad. I tillegg har vi nå oppfordret alle medlemmer og tillitsvalgte i Malvik idrettslag om å spre informasjonen på alle sosiale medier, så dette tror jeg går bra.

Hele utlysningsteksten og stillingsannonsen finner du her.