Kommunen er kartpilot

Siden i oktober har Malvik vært en av to pilotkommuner for Kartverket og har oppdatert sine FKB-data direkte i den nye løsninga Sentral felles kartdatabase (SFBK).

Dataene de legger inn der blir synkronisert tilbake til en lokal kopi i kommunene ved hjelp av geosynkronisering.

Erfaringene fra de to pilotkommunene Malvik og Søgne vil brukes til å lage et best mulig opplegg når flere kommuner etter planen skal kople seg til SFBK rundt juletider, skriver Kartverket i en pressemelding.

Les mer om ordningen her.