Halvparten netthandler

En ny undersøkelse viser at nesten halve Norge netthandler julegaver i år.

– Kvinner kjøper bøker og menn elektronikk. 41 prosent av alle nordmenn planlegger å kjøpe julegaver på nett i år. Og blant de under 34 år er det hele 55 prosent som juleshopper på nett. Kvinner julehandler bøker på nett, mens menn kjøper elektronikk.  

I en landsdekkende undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Gule Sider svarer 9 av 10 nordmenn at de har handlet på nett, og 4 av 10 at de planlegger å kjøpe julegaver på nett i år. 

– Netthandel er nå mer og mer vanlig, også i forbindelse med julegaveinnkjøp. Det er de unge som netthandler julegaver mest, men også hver fjerde nordmann over 55 år planlegger å handle julegaver på nett, forteller Renate Morken, kommunikasjonssjef i Gule Sider. 
 
Det er like stor andel kvinner og menn som planlegger å kjøpe julegave på nett. Heller ikke geografisk er det særlige forskjeller, men Østlandet utenom Oslo og Akershus utmerker seg med at det her er færrest som skal handle julegaver på nett. 
 
Bøker og elektronikk topper
Der det imidlertid er forskjeller mellom kjønnene er hvilke type julegaver man planlegger å handle på nett. Blant kvinner sier hele 52 prosent at de skal kjøpe bøker og litteratur på nett, mens 61 prosent av menn sier de skal kjøpe elektronikk. Bøker og litteratur er imidlertid også populært blant mennene, 49 prosent av mennene planlegger å kjøpe denne typen julegaver på nett.  Hos kvinner er det klær som er den nest mest populære julegaven å kjøpe på nett (49 prosent). Kun 33 prosent av kvinner skal kjøpe elektronikk. 
 
– Undersøkelsen viser kanskje mer generelle forskjeller i julegaveinnkjøp blant kjønnene enn forskjeller i netthandelsvaner. Jeg tror kanskje menn i større
grad gir elektronikk i julegaver enn kvinner, og kvinner i større grad kjøper klær i julegave enn menn. Selv om bøker er mest vanlig blant kvinner, er det nesten en like stor andel menn som skal kjøpe dette, og det tyder på at det vil bli mange bøker under treet i år – fra begge kjønn, sier Morken.
 
I følge undersøkelsen så vil det bugne under norske juletrær med følgende type julegaver i år: 
Bøker og litteratur (51 prosent)
Elektronikk (47 prosent)
Klær (46 prosent)
Leker (42 prosent)
Personlig pleie (37 prosent)
Sportartikler (28 prosent)
Kulturelle opplevelser (23 prosent)
Bolig/interiør/livsstil (22 prosent)
Smykker og klokker (21 prosent)
 
– Innenfor personlig pleie-kategorien er det også en betydelig kjønnsforskjell. 42 prosent av kvinnene skal netthandle dette, mens kun 31 prosent av mennene skal gjøre det samme. Nesten en tredjedel av kvinnene skal netthandle kulturelle opplevelse, mens kun 18 prosent av mennene skal dette. Imidlertid så skal en fjerdedel av mennene kjøpe smykker og klokker, 
noe som kanskje tyder på at det er mange kvinner som kan vente dette i gave i år, sier Morken.
 
Klær topper hos de unge
Blant de under 34 år er det klær (49 prosent) som oppgis som den type julegave flest har tenkt å kjøpe på nett, mens det hos de over 55 år (60 prosent) er det bøker som flest har tenkt å kjøpe. Blant de mellom 35-54 år er det som elektronikk (55 prosent) som er det som flest vil handle på nett. 
 
– Også her ser vi at julegaveinnkjøpene på nett følger de typiske gavene i hver generasjon. Dette illustrerer at netthandel ikke er for spesielt interessert, men noe vi alle gjør. Vi kjøper ikke ting på nett fordi det ikke finnes andre steder, men fordi det er enkelt og komfortabelt, sier Morken. 
 
Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 20-24 oktober gjennomført til sammen 1012 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år»