Heltid – deltid Malvik kommune

Posisjonen, representert av ordføreren og gruppelederen for SV går høyt ut på banen med å ta et krafttak for å få flere ansatte i Helse og velferd i heltidsstillinger – Javel, det sa de også i forrige periode, uten at det har hatt noen effekt.

De sier nå at de vil øke grunnbemanningen, men ikke før i 2018 ! Situasjonen innen helse og velferd er verre enn noen gang, og sykefraværet er svært høyt. Her er min kommentar til dette:

Jeg håper posisjonen tar dette på alvor, det er ikke alltid de har gjort det. Innen helse og velferd er det bare 33% som jobber heltid. Da er det ikke rart at hverdagen blir tøff for de heltidsansatte som hele tiden må forholde seg til varierende deltidsansatte og innleide vikarer. Dette må nødvendigvis gå ut over de vi skal ha omsorg for.

Når kommunen utlyser 80%-stillinger som heltid, sier det seg selv at dersom søkerne til disse ikke vil jobbe 100%, sitter vi igjen med småstillinger som også må dekkes opp.

Hvorfor er det så få som er villige til å jobbe 100%? Sykepleiere og helsearbeidere har valgt et yrke som nødvendigvis må medføre turnus, noe veldig få er villige til å avfinne seg med. Dette bidrar i stor grad til det heltid- deltidsproblemet vi har innenfor helse- og velferdsetaten, og tydeligvis er ikke Malvik kommune alene om det.

Det vil alltid være noen som av ulike grunner ønsker å jobbe deltid, men det kan ikke dreie seg om 2/3 av de ansatte.

Når kommunen utlyser 100%-stillinger, skal disse besettes i 100%. Dette må være en av forutsetningene hvis vi skal få bukt med deltidsproblematikken.

Med vennlig hilsen
Brit R Aune
Malvik Høyre