Politiske møter uke 49

Denne uken er det i følge kommunens møtekalender to møter for lokalpolitikerne i de kommunale nemnder, råd og utvalg.

Det er medlemmene i Eldrerådet som skal møtes onsdag 7.desember og Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging skal ha drøftinger torsdag 8.desember.

Eldrerådet

Dessverre legges ikke eldrerådets sakliste ut på kommunens hjemmeside som for de andre utvalgene.

Informasjon om eldrerådet i Malvik kommune finner du her.

 

Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM):

De sju kvinner og menn i ARESAM møtes torsdag 8.desember i Formannskapssalen på Rådhuset.

De har 31 referatsaker på saklista. Møtet starter med at ARESAM settes som trafikksikkerhetsutvalg.

Sakliste: 

Detaljregulering for Granholtvegen 4 – klagebehandling

Klagebehandling – reguleringsendring av detaljreguleringsplan for del av Svebergmarka felt B11.

Saksvik Øvre – klage på vedtak – ileggelse av overtredelsesgebyr

Øvrig agenda:

09:00 – Trafikksikkerhetsutvalg

11:00 – Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal. Jernbaneverket orienterer.

Adkomst Djupvasskaia

Oppsatt gjerde på gamle barnehagetomta i Hommelvik

Adkomst Muruvik havn