Teateret søker unge tekstforfattere

Hva er ungdom opptatt av og hva mener ungdom det er viktig å gå i teatret for å se?

unge-dramatikere-2016-plakatTrøndelag Teater søker nå etter unge dramatikere, som muligens kan gi oss svar på dette, når unge dramatikere igjen skal entrer Trøndelag Teater i 2017. Trøndelag Teater og Kjernehuset inviterer for sjette året, alle mellom 13-19 år til å skrive for scenen i Unge dramatikere 2017.

– Vi inviterer ungdom til å utvikle sine ideer eller tekster. Vi håper også mange fra Malvik sender oss tekster inne fristen som er den 3. januar. Alt er av interesse, og vi vil plukke ut 6-8 som vil gå videre og få mulighet til å bearbeide det de har sendt inn. Det vil bli en tett og intens periode med workshop, hvor en del av arbeidet vil foregå i grupper, men det vil også bli lagt vekt på individuelle samtaler. Man vet aldri hvor en ide kommer fra og det kan være mange ulike måter å få inspirasjon for å utvikle tekster, forteller prosjektleder og regissør Rita Abrahamsen.

Teksten du sender inn, kan være hva som helst; prosa, dikt, dialog, monolog eller en idé til et skuespill. Du får muligheten til å utvikle teksten/ideen din i workshops med en dramatiker, skuespillere, instruktør og dramaturg. Unge dramatikere plukke ut åtte tekster eller ideer som skal videreutvikles og settes opp som enkle produksjoner eller bli iscenesatte lesninger i Teaterkjelleren på Trøndelag Teater. Den endelige teksten skal ha maks tre skuespillere.

– Vi må kunne se et potensiale hos de vi plukker ut. For etter at perioden med bearbeidelse er ferdig skal det iscenesettes med både teknisk og kunstneriske ressurser fra Trøndelag Teater, forteller Rita Abrahamsen og legger til at teksten må sendes inn til ungedramatikere@trondelag-teater.no innen fristen og e-posten må merkes med «Unge dramatikere» i emnefeltet.