Åpner tidligst tirsdag

Gamle E6 mellom over Gevingåsen åpner ikke før tidligst tirsdag neste uke.

Dette på grunn av sprengning i området der det er fare for ras, opplyser Statens vegvesen til NRK.

Overingeniør Gunnar Johansen i Statens Vegvesen sier til bladet.no at dersom det skulle oppstå en nødsituasjon som gjør at Helltunnelen blir stengt, kan Vegvesenet sørge for at fylkesvegen over Gevingåsen kan åpnes etter en halvtime med forberedelser.

Det var mandag kveld vegen ble stengt på grunn av rasfare.