Kulturprisen utdelt

Kulturprisen for 2016 ble onsdag kveld overrakt til vinneren Nils Bakmark under en tilstelning på Bruket kulturhus.

Kjerratten i Bruket kulturhus var fullsatt da kulturprisen ble utdelt til Bakmark som i en årrekke har lagt ned stor innsats med blant annet registrering av gruver, kolmiler, huler, steinbrudd, skrivarberg, voller, gamle ferdselsveger, malmlager med mer.

Nils Bakmark (72) har gjennom sin store interesse for kultur- og naturminner sørget for å få disse registrert og gjort tilgjengelig for både vernemyndigheter og samfunnet for øvrig. Dette er av stor verdi for Malvik kommunes kulturminneregistrering, het det i tildelingen som ble gjort av Formannskapet på mandag denne uken.

– Gratulerer med prisen, men egentlig skal jeg vel si takk, sa ordfører Ingrid Aune da hun overrakte prisen, blomster og et kunstverk av den lokale kunstneren Birgit Nevermo.