Kunnskap er budsjettvinner

Statsbudsjettet ble lagt frem 6.oktober, med det kom det mange gode nyheter for skole-Norge. Det er liten tvil om at kunnskapsfeltet er budsjettvinneren i år også. Satsingen på videreutdanning av lærere fortsetter, det bevilges penger til ny lærerutdanning, det blir flere realfagskommuner og det blir en storsatsing på tidlig innsats i skolen.

For å ta det siste først, dagens regjering foreslår å bruke 150 millioner kroner neste år på målrettede tiltak for mer tidlig innsats i skolen. Det gjør vi fordi altfor mange får den hjelpen de trenger altfor sent. Med dagens regjering satsing på tidlig innsats, skal de som henger etter, hjelpes så tidlig som mulig. For vår kommune betyr det en bevilgning på 1 075 698. Fra skoleåret 2017-2018 øker dette til 360 millioner kroner. Med disse midlene kan vi velge lokalt de tiltakene som passer best på våre skoler.

Mange politikere snakker varmt om tidlig innsats, men dagens regjering setter makt bak ordene. Kommunene velger hvordan de vil bruke midlene. Kravet som følger pengene, er at det skal gis ekstra støtte til elevene som har behov for det. Å lykkes på skolen er viktig for elevenes mestringsfølelse. Noe av det viktigste vi som skolepolitikere gjør, er å skape en skole hvor elevene trives og lærer mer. Det er en av dagens regjering hovedprioriteringer. Så er det verdt å minne om at denne satsingen kommer i tillegg til midlene vi har blitt enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om tidligere om ekstra lærerstillinger fra 1. til 4. trinn.  Vår kommune har fått 2 063 804 kroner til flere lærere på småtrinnet i skolen.

Dagens regjering har ikke valgt å videreføre det rødgrønne fireårige, midlertidige prosjektet om flere lærere i ungdomsskolen. Helt siden Kristin Halvorsen lanserte prosjektet, har det vært klart at dette var et forsøksprosjekt som skulle vare i fire år. Det var en klar forutsetning fra de rødgrønne at dette var en tidsbegrenset, fireårig forsøksordning som ble innført for å høste erfaringer. At noen Arbeiderpartipolitikere blir overrasket over dette, får de svare for. Men vi mener det er viktigere å sette inn tiltak tidligere i skoleløpet. Og det er nettopp det vi prioriterer sammen med KrF og Venstre. De rødgrønne bevilget kun midlertidige stillinger på ungdomstrinnet. Til sammenlikning har regjeringen, sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, innført et tilskudd til økt lærertetthet på 1.–4. trinn, som utgjør 836 millioner kroner i 2017. Dette utgjør over 1000 permanente lærerstillinger.

I vår kommune får vi nå kr 3 139 502 til målrettet innsats for elevene i 1-4. trinn, noe som overgår kr 2 112 900, det de rødgrønne bevilget til midlertidige stillinger senere i skoleløpet, hvor effekten for elevene er mindre.

Det var den rødgrønne regjeringen som innførte prøveprosjektet, og det har hele tiden vært en klar forutsetning at dette er et midlertidig tilskudd. Da er det litt rart at Arbeiderpartiet nå leker sjokkert over at dagens regjeringen avslutter prosjektet på det tidspunktet Arbeiderpartiet selv bestemte. I så fall er det sin egen politikk de er sjokkert over.

Det vil uansett ikke være holdbart å fortsette et prøveprosjekt hvor bare 98 utvalgte kommuner får ekstra midler. Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har i stedet bevilget penger til 1000 nye permanente lærerstillinger på 1.-4.trinn, fordelt på alle kommuner. I tillegg kommer satsingen på tidlig innsats. Det gjør kommunene i stand til å prioritere skolen og flere lærere – også der hvor Arbeiderpartiet styrer.

 

Vigdis M P Marthinsen

Malvik Høyre