Komité for Mostadmark

Formannskapet har satt ned et arbeidsutvalg som skal se nærmere på situasjonen i Mostadmark i dag og framover.

Det kunne ordfører Ingrid Aune (AP) fortelle da hun svarte på en interpellasjon fra Eva Lundemo (H) under mandagens kommunestyremøte.

Det var i forbindelse med avviklingen av barnehagen i Mostadmark at kommunestyret tidligere i perioden vedtok at et slikt utvalg skulle opprettes.

Utvalgets oppgave blir å se nærmere på situasjonen i Mostadmarka i dag og fremover og se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Utvalgets arbeidsperiode er 1.januar 2017-1.april 2017, og vil overlevere sine innspill til formannskapet forut for revidering av kommuneplanens arealdel. Til arbeidet i dette utvalget ytes det ikke møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.

I utvalget inngår tre fra kommunestyrets flertall, to fra kommunestyrets mindretall, med intern kjønnsbalanse.

Politisk oppnevnte representanter meldes til varaordfører innen 20. desember.

I tillegg inviteres en rekke lag, foreninger og andre interessenter til å stille med en representant i utvalget:

–          Meråker bruk

–          Skytterlaget

–          Samfunnshuset

–          Jøssåsen landsby

–          Ungdomslaget Mostingen

–          Mostadmark vel

–          Mostadmark IL

Utvalget konstituerer seg selv, og kan supplere seg selv med andre lag/organisasjoner fra Mostadmark-området.

Rådmannen involveres i arbeidet i henhold til kommunestyrets vedtak.

Rådmannen skal bistå med invitasjoner til oppstartmøte, heter det i vedtaket som kommunen nå har gjort.