Hederspriser til Nils og Are Georg

Formannskapet i Malvik har i dag vedtatt å tildele Malvik kommunes Kulturpris til Nils Bakmark og Frivillighetsprisen til Are Georg Sarheim

Vedtakene var enstemmig.

Malviknytt.no var med Ordfører Ingrid Aune når hun ringte til prisvinnerne for å fortelle den gode nyheten.

img_0178– Dette er en artig oppgave, å ringe rundt med trivelige beskjeder til innbyggerne, sier Ingrid Aune, mens hun venter på svar fra prisvinnerne.

 

Kulturprisen til Nils Bakmark

Nils Bakmark (72) har gjennom sin store interesse for kultur- og naturminner sørget for å få dette registrert og gjort tilgjengelig for både vernemyndigheter og samfunnet for øvrig. Dette er av stor verdi for Malvik kommunes kulturminneregistrering.

– Dette var uventet, er Nils Bakmark sin første reaksjon når Malviknytt ringer for å gratulere.

– Det har vært mange turer og lange dager med registrering av gruver og groper rundt jernverket forteller han. Et arbeid som han startet med på midten av 1990 tallet.

Nils Bakmark har også jobbet med å registrere Husmannsplassene i Malvik på kartet med GPS-koordinater.

Stor lokalkunnskap

Når valget falt på Nils Bakmark så begrunnes dette med at hans innsats og virke oppfyller formålet med prisen. Kulturprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for Malviks kulturliv.

Gjennom sin store interesse for kultur- og naturminner er Bakmark en av de personene i Malvik som har størst kjennskap til hvor disse ligger. Gjennom feltregistrering har han også sørget for at dette ivaretas for ettertiden. Gruver, kolmiler, huler, steinbrudd, skrivarberg, voller, gamle ferdselsveger, malmlager osv er behørig registrert av Bakmark, og det er fra forslagstiller antydet over 200 ulike registreringer.

I tillegg er også setervoller og rester etter skogsdrift i Malvik registrert. Han har også lagt ned en stor innsats for Mostadmark Jernverks venner med både registreringsarbeid og stor dugnadsinnsats i bygningsmasse og på jernverkstomta. Sammen med Gisle Rø så ga de på vegne av venneforeningen i 2014 ut boken «jerngruver, natur- og kulturminner i nærheten av Mostadmark jernverk» som er en turbok med bilder og kartreferanser. Dette var også et veldig viktig bidrag til Malvik kommunes kulturminneregistrering, heter det i vurderingen.

Det var tre forslag til kandidater.

Frivillighetsprisen til Are Georg Sarheim

Are Georg Sarheim (42) viser et stort engasjement for sitt frivillighetsarbeid, og har etablert et turtilbud i beste folkehelsetanke og som er åpent for alle.

– Det er hyggelig at noen setter pris på det en gjør, men det var uventet, sier Are Georg Sarheim på telefon til Malviknytt.no mandag kveld. Han var da ut på tur, denne gang i Stjørdal.

– Jeg har arrangert 84 fellesturer siden starten og så fremt været tillater det blir det flere turer også i vinter, sier den nyslåtte mottakeren av Frivillighetsprisensom sannsynligvis blir høytidelig overrakt av ordfører Ingrid Aune når det er

Legger til rette for søndagsturer

Sarheim startet i juni 2014 en turgruppe på Facebook, «Ut på tur i Malvik», som nå har nærmere 1500 medlemmer. Han legger der til rette for søndagsturer i Malvik og nærområdene.

Dette har ført til at veldig mange har blitt inspirert til å komme seg ut i naturen, og dette er et flott folkehelsetiltak med lav terskel for deltakelse. Sarheim legger ned mye forarbeid som gjør at turene blir interessante og nye vennskapsbånd knyttes.

Turene er sosial og uhøytidelig med rom for historier og faktakunnskap om de forskjellige turmålene. De samler stor bredde i deltakelse i alle aldre, enslige, par og familier, og Sarheim har også gjort en ekstra innsats for å få med innvandrere med på sine turer. Fra en av forslagsstillerne fremheves det at Sarheim er «uselvisk, inkluderende, omsorgsfull og tar vare på og hensyn til alle».

Det var to forslag til kandidater.

Prisene skal deles ut av ordfører etter nærmere avtale med prismottakerne.