Demokratisk budsjettprosess – kun for noen

Kvartetten bak «Malvikerklæringen» gikk nylig ut og reklamerte for årets budsjettprosess i Malvik kommune.

Den var etter sigende nyskapende, i og med at kvartetten alt hadde rukket å få vedtatt sine egne innspill, inn i det budsjettforslaget som blir framlagt for kommunestyret mandag 12.desember.

Disse innspillene har kommet i Formannskap, for det meste som flertallsvedtak mot blant annet Høyre sin stemme.

Hvorfor stemte Høyre så mot de «gode» forslag?

Det er enkelt forklart. Det forelå rett og slett ikke reelle penger til å betale forslagene. (Saken fortsetter under bildene)

Erklæringskameratene har lånt «monopolpenger» fra brettspillet og kalt det «effektiviseringskrav» som skal pålegges alle enheter i Malvik kommune med 0,1 %.

Et forslag som for så vidt Høyre har stilt i mange år tidligere, da vi tidlig forutså den dramatiske økonomiske situasjonen kommunen dessverre opplevde i fjor høst, og som tydeligvis kom som et sjokk på den politiske eliten i kommunen.

Denne gangen kan vi ikke støtte dette, siden ostehøvelen for lengst har skåret enhetenes budsjetter til langt innpå beinet og kommunenes ansatte har vært igjennom en stor omstilling, med både oppsigelser og endringer.

Etter all sannsynlighet har Arbeiderpartiene erfart av denne prosessen, at effektivisering og omorganisering faktisk kan virke besparende. Muligens, eller i alle fall forhåpentligvis, vil de som sitter med makten være litt mer lydhør for Høyre i fremtiden.

Et annet, og kanskje det viktigste poenget, er at vi ikke har anledning til å stemme blankt eller «nei» som på Stortinget. I kommunestyret MÅ alle stemme og derfor MÅ det legges fram mer enn ett forslag, hvis det ikke er 100% enighet i sakene.

Og det er derfor budsjettprosessen har vært som den har vært i alle år, med rådmannens forslag som de politiske grupperingene har reist motforslag til. Det handler altså ikke om uenighet, men om praktisk gjennomføring i henhold til kommuneloven.

Malvik Høyre kommer til å fremme eget forslag til budsjett for Malvik kommune, ikke fordi at vi på «død og liv» er uenige i riktig alle de «gode» forslagene, men skal du bruke penger – ja, da må du ha penger.

Malvik Høyre legger fram sitt forslag til budsjett i kommunestyret mandag 12.desember og kan allerede love innbyggerne at vi går inn for å senke eiendomsskatten fra og med neste år. For alle kan nok være enig om at eiendomsskatten ikke er monopolpenger, spesielt ikke for innbyggerne som må betale regningen flere ganger i året.

Malvik Høyre gikk til valg på at vi skulle gjennomgå den politiske og administrative organiseringen i kommunen. Vi anser vårt program som løfter til velgerne og vi syntes det er viktig å holde våre løfter og har derfor forslag i henhold til dette.

Avslutningsvis legges til, at vi bet oss merke i utsagnet:

«- De endringene vi har foreslått er diskutert i gruppemøter der også SV og Miljøpartiet har deltatt.»

Ja, sånn er det å være erklærte kamerater!

Eva Lundemo

Malvik Høyre