Tapte kampvotering

Ole Herman Sveian (SP) som er varaordfører i Malvik tapte i dag voteringa om 2.plassen på Sør-Trøndelag Senterparti sin liste for Stortingsvalget neste år.

Sveian var av nominasjonskomiteen opprinnelig foreslått på en 11. plass men under avstemmingen lørdag formiddag ble det stilt et benkeforslag på Ole Herman Sveian da 2. plassen skulle besettes.

Geir Arild Espnes fra Oppdal var nominasjonskomiteens forslag og han ble valgt til 2 kandidat med 36 stemmer mot Ole Herman Sveian som fikk 32 stemmer.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg har støttet Heidi Greni på 1.plassen og gjennom det arbeidet har flere spurt om jeg ville stille som 2.kandidat, sier Ole Herman Sveian til Malviknytt etter at nominasjonsmøtet er ferdig.

– Selv om jeg har verdens beste jobb som varaordfører i Malvik har det vært fint å kunne møtt på Stortinget som vararepresentant en gang i mellom. Jeg var partiets ungdomskandidat i 1997 og møtte et par ganger på Stortinget som vara. Det er både interessant og det er nyttig i jobben som lokalpolitiker å pleie kontakter i hovedstaden og på Stortinget, men slik gikk det altså ikke i dag.

Ole Herman Sveian ble til slutt valgt som 11. kandidat på Sør-Trøndelag Senterparti sin list til Stortingsvalget i 2017.

Det var også kamp om 1. plassen, hvor Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke fra Skaun var foreslått av nominasjonskomiteen. Men etter et benkeforslag på sittende Stortingsrepresentant Heidi Greni fra Holtålen ble Greni valgt med 48 stemmer.