Bygdekalenderen i salg

Den tradisjonelle Bygdekalenderen fra Historielaget Hommelviks Venner er ferdig i trykken og klar til salg.

Kalenderen inneholder som vanlig 13 bilder av historisk interesse og da for det meste fra Hommelvik.

– Vi har fått trykket opp 600 eksemplarer som vi selger kr 50,- per stk, forteller Odd-Rune Wang som er med i fotogruppa til historielaget som har lagd kalenderen.

– Kalenderen skal nå selges på dørene til de som bor i Hommelvikområdet og på Coop Extra og Biblioteket i Hommelvika.

Forsiden preges av det som er ett av de eldste bildene av Hommelvik, tatt ca 1875. Det viser Karlslyst og utløpet til Homla hvor det er stor virksomhet med på teglverk, sagbruk og skipsverft. Jordene på Nesbakkan er ubebygde og arbeidet med Meråkerbanen har såvidt startet.

Bildet av Hommelvik kirke fra byggingen i 1887 er en annen sjeldenhet som historielaget har tatt med i forbindelse med kirkas 130 års jubileum.

Jakobsli 30 år

Historielaget Hommelviks Venner fikk Malvik kommunes Kulturpris i fjor og kan neste år markere at laget har drevet Jakobsli Bygdemuseum i Selbuvegen i 30 år.

De har en leieavtale med Malvik kommune og drift og vedlikehold av museumsbygningene er en av hovedaktivitetene til historielaget.

De samarbeider også med de andre historielagene i kommunen om å gi ut Årbok med historier fra flere steder i kommunen.
Sjeldent bilde fra Hommelvik