Taksert til 4,8 mill – solgt for 493.213,-

Eiendommen hvor Mekonomen bilverksted holder til ved Hommelvik Skole er solgt for 493.213,- kroner til Leif Hastadklev AS

Det vedtok Formannskapet i Malvik i sitt møte mandag 21.november.

Kjøperen, Leif Hastaklev AS fikk kjøpe tomta til denne prisen som var avtalt i den 20 år gamle festekontrakten med Malvik kommune som gikk ut nå.

Kommunen hadde mottatt et tilbud om å kjøpe tomta fra festeren på 7,9 millioner, en sum som senere ble redusert til 6,5 mill.

En prisvurdering/takst utført på oppdrag fra Malvik kommune, konkluderer med at eiendommen har en markedspris anslått til 4,8 millioner kroner.

Vedtaket i Formannskapet var enstemmig.