Har sjekka 32 dyr

Etter testing av dyr felt under jakt i høst, er tilsammen 32 dyr sjekket i Malvik kommune, og det er sjekket 1152 dyr i Sør-Trøndelag totalt.

Det ble ikke funnet  nye tilfeller av sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) eller Skrantesyke som den også kalles, etter at to elger i Selbu fikk påvist sykdommen i mai, skriver Fylkesmannen.

Skrantesyke er en dødelig prionsykdom som finnes hos hjortedyr. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, og i  Norge var det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av Skrantesyke.

Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker. Det er dermed ikke knyttet noen helsefare til Skrantesyke. Det er heller ikke kjent at sykdommen smitter fra vilt til husdyr. Likevel ønsket Mattilsynet at situasjonen skulle overvåkes.

Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller CWD hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr. CWD er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada. Sykdommen er dødelig for dyr.