Skam deg og stå på videre Robin

Skam deg og stå på videre Robin!

Leserinnlegg av Tore Østby

Tidligere nyhetsredaktør i Malvikbladet, Robin Røkke Johansen utbasunerer i et leserinnlegg hos sin gamle arbeidsgiver at det vil være en tabbe å slå sammen Malvikbladet og Stjørdalens blad. Han argumenterer med at hvis det skjer, blir det bare journalistisk skvip fra Malviknytt igjen for folket i Malvik.

Som redaktør i Rørosnytt, og eier i Malviknytt og interessent i Tynsetnytt føler jeg det er riktig å kommentere dette. Det trengs åpenbart en klargjøring av «nyttbevegelsens hensikter» og det er nødvendig å stå opp mot bøller.

Jeg vil presisere at jeg ikke mener Robin Røkke Johansen generelt er ei bølle. Jeg har ikke hatt æren av å møte mannen, men har gjennom journalistiske metoder funnet ut at han er godt utdannet som journalist fra Australia, at han har studert statsvitenskap i Oslo, og lært ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Jeg mener at Robin Røkke Johansen er en bølle, når han uten å være angrepet, bruker negativ karakteristikk om en nyetablert konkurrent. Jeg har fra min enkle oppdragelse i Tydal blitt opplært til at slik oppførsel er uakseptabel. Som medmenneske føler jeg meg forpliktet til å gjøre Robin Røkke Johansen oppmerksom på det.

Planene om sammenslåing har kommet opp av en grunn. Inntektene som hentes inn gjennom virksomheten i Malvikbladet er ikke nok til å dekke utgiftene. En kunne jo være fristet til å si at årsaken til det, er at det ikke er gjort en god nok jobb i Malvikbladet. Den kritikken vil da falle delvis på Robin Røkke Johansen, som da har vært en av sjefene for «de dårlige tider».

Problemet med å falle for den fristelsen, vil være at jeg ikke vil være enig med meg selv. Jeg er nemlig overbevist om at Robin Røkke Johansen og de andre i Malvikbladet har gjort en god jobb.

Under etableringen av Malviknytt, har vi merket at Malvikbladet er en mektig konkurrent. Jeg er nemlig overbevist om at Malvikbladets problemer skyldes at verden er i forandring. Det som var sannheten om media for ti, og kanskje til og med fem år siden, stemmer ikke lengre. Papiravisenes oppgave er slik jeg ser det blitt umulig. Tiden er problemet i dobbel forstand. Ideen om å bringe nyheter ut til folket trykt på papir, distribuert i postkassene, tilhører en annen tid enn den vi lever i nå. Avisene kommer frem til leseren, minst et halvt døgn etter at det som sto der var nyheter.

Før hadde alle medieaktører en produksjonstid som var mye lengre enn i dag. Før Radio og TV ble oppfunnet, var trykte aviser til og med eneste formidlingsvei. Det hadde sin sjarm, men vi kommer aldri dit igjen. «Verden går fremover, den har ingen andre veier å gå» som en klok frue fra Øvre Singsaker pleide å si.

Nå er det kanskje likevel ikke tregheten i formidlingen, som er papiravisenes skjebne, men kostnadene knyttet til dette. Det er ikke gratis å trykke aviser. Det koster penger å kjøre dem rundt til alle postkasser. Det holdes i mange tilfeller kunstig i live av pressestøtte.

Jeg tror ettertiden vil dømme oss for å ha utøvet statsfinansiert miljøkriminalitet. Faktum er at samtidig som staten Norge forplikter seg til å redusere CO2-utslippene subsidieres miljøskadelig distribusjon av nyheter, selv om det finnet et nesten helt rent alternativ i Internett.

Når man slår sammen lokalaviser er det et forsøk på å kutte kostnader samtidig som man opprettholder inntektene. Trykking og distribusjon blir litt billigere av å trykke bare en utgave, men den store gevinsten ligger i reduksjon av kostnader til innholdsproduksjon.

Robin Røkke Johansen har helt rett i at leserne rammes av det, men det kan være et livsforlengende tiltak. Det blir litt brutalt å karakterisere livsforlengende tiltak som en tabbe.

«Nyttbevegelsen» har som ambisjon å etablere superlokale nettaviser over alt, som sikrer alle tilgang på lokale nyheter hele tiden, helt gratis. Vi mener det vil være en styrke for demokratiet, og bedre innbyggernes forståelse av egen kommune og det som skjer der. Vi har kuttet bort alle utgifter til trykking, og det aller meste av distribusjonskostnadene.

Vi vil bruke alle inntekter til innholdsproduksjon. Vi bygger våre nettaviser fra grunnen, med lave investeringer, og setter tæring etter næring.

Malviknytt drives av Finn O. Fosmo. Han har levert innhold, som har stor bredde, og i en mengde som er på høyde med det som er rimelig å forlange fra en person. Når inntektene gir grunnlag for det, vil Malviknytt få flere ansatte, og levere enda mer innhold. Finn O. Fosmo jobber hard med sitt prosjekt hver dag. For ham er det sårende, når hans arbeid og slit, avfeies som skvip. For de tross alt ganske mange som leser og følger Malviknytt hver dag, er skvipstempelet også sårende.

Derfor bør du skamme deg litt Robin Røkke Johansen, før du bretter opp ermene og fortsetter ditt engasjement for lokal-journalistikk.

Tore Østby, Redaktør i Torik AS, (som eier Malviknytt), og Redaktør i Rørosnytt.