Planene hemmer Hommelvik

Jernbaneverkets planer for det dobbeltspor gjennom Malvik er både positivt og utfordrende for utviklingen av næringslivet i kommunen.

Rasering av Moan

Det er daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avd. Malvik, Kaare Hagerup klar på, etter tirsdagens fremlegg av kostnadsberegningene for prosjektet.

Under presentasjonen av prosjektet kom det fram at Jernbaneverket båndlegger så mye areal som de behøver nå, men at de kanskje kan endre på dette i ettertid.

– Vi er positive til dobbeltspor gjennom Hommelvik. Vi stusser på at en eventuell ny båndlegging i Hommelvik ikke ble tatt opp i forbindelse med høringen om Sentrumsplanen.

– De signalene om eventuell båndlegging som nå kommer, påvirker i stor grad utviklingen av Hommelvik, sier han.

For Hommelvik stasjon gjelder det dobbeltspor og tre spor i tillegg (se skisse nederst i artikkelen).

– Det er nesten en halvering av arealet som er regulert til boligformål nord for jernbanesporet i Hommelvik sentrum, på Moan-tomta som utbyggeren av Hommelvik Sjøside har kjøpt av Malvik kommune.

– Jernbaneverket og kommunen må nå sette seg ned for å se på løsninger som gjør at sentrumsplanen for Hommelvik og boligbygging på nordsiden av sporet ikke blir spolert. Denne boligbyggingen er en forutsetning for å få til en under/overgang i sentrum og dermed tilgang til sjøen, og ikke minst utvikle Hommelvik til en attraktiv stasjonsby

Innspillene kommer alt for sent

Noe av det Kaare Hagerup reagerer mest på er tidspunktet planene kommer på.

– Sentrumsplanen for Hommelvik er ikke mye over ett år gammel, så må den kanskje forkastes. Hele planen var basert på en stor boligutbygging blant annet på Moan hvor det skulle være høy utnyttelsesgrad, nå tviler jeg på at prosjektet lar seg realisere.

(saken fortsetter under illustrasjonen)

illustrasjon-dobbeltspor-hommelvik-vest
Illustrasjon: Norconsult

– Skissen for området på Hommelvik stasjon viser at et legges opp til fem spor, som i dag, men med en sikkerhetssone på 30 meter fra det nederste sporet. Da forsvinner godt over halvparten av de innregulerte boligtomtene.

– En må få rask avklaring på løsning slik at en ikke båndlegger mer areal enn nødvendig lenger enn nødvendig, sier Hagerup.

Hagerup peker på resten av arealet i det som er rundt Hommelvik stasjon og viser at det blir fryktelig lite plass til noen storstilt boligbygging og med det næringsutvikling.

– Først kommer bolig, deretter næring. Planene til Jernbaneverket er veldig lite næringsvennlig, sier Kaare Hagerup.

– Hadde disse innspillene fra Jernbaneverket kommet tidligere kunne man ha vurdert mulighetene i Hommelvik sentrum annerledes. Nå blir det en stor utfordring for de lokale politikerne hvordan dette skal løses når forslaget til kommunedelplan kommer fra Jernbaneverket.

– I tillegg er dette bare en skisse, jeg frykter dessverre at det vil bli behov for mer plass for å få framført jernbane med dobbeltspor gjennom Hommelvik. Da kan det hende vi snakker utfylling i sjøen og rivning av bygninger, sier Kaare Hagerup i NiT avd. Malvik.

(Illustrasjon av jernbanens arealbehov ved Hommelvik stasjon: Norconsult)

spor-hommelvik-stasjon-nov-16