Politiske møter uke 46

Denne ukens møteaktiviteter for de lokale politikerne er samlet opp i ett møte som avholdes mandag 14.november da det gjenstår 47 dager av året.

Det er Formannskapet og Administrasjonsutvalget som skal ha møte og møtedagen starter klokken 09.00. På agendaen står seks saker til behandling, én referatsak og politikerne skal evaluere TV-aksjonen 2016 på tampen av dagen.

Formannskapet er også Administrasjonsutvalg og Hovedkomité for TV-innsamlingen 2016 som skal møtes mandag.

Det er satt følgende tidsramme og agenda for dagen: 

Formannskap: 09:00 – 14:00

  • Budsjett 2017

Administrasjonsutvalg: 14:00 – 16:00

TV-aksjonen: 16:00 – 17:00

  • Evalueringsmøte TV-aksjon 2016

Sakliste Formannskapet:

Ny barnehage Vikhammer – driftsform og plassering

Handlingsdel 2017-2021

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/ velferd gjeldende fra 1.1.2017

Økonomisk sosialhjelp – forslag til satser gjeldende fra 1.1.2017

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

I tillegg starter Formannskapet behandlingen av Budsjettet for 2017

 

Administrasjonsutvalg

Møtestart klokken 14.00 med følgende på saklisten:

Status heltid/deltid pr. september 2016

Sykefravær 3. kvartal og t.o.m. september 2016

Tema på møtet vil være: Samhandlingskultur