Line fikk 5,5 millioner i erstatning

Mandagens vedtak i Malvik formannskap om avtale om erstatning i den såkalte Mobbesaken innebærer at Line Sommer Hoel får 5,5 millioner i erstatning av Malvik kommune.

De 1,6 millionene som ble utbetalt tidligere i år er inkludert i dette beløpet, sier kommunens advokat Bjørn Morten Brauti til Malviknytt.

– Avtalen om erstatningen er nå signert av begge partene og vi velger nå å gå ut med beløpets størrelse, noe også motparten synes er greit, sier advokat Brauti.

Det var i september det ble kjent at Line hadde krevd 10 millioner i erstatning.

Kommunen krevde hemmelig innhold

– Forliket innebærer at det er oppnådd enighet om erstatningsutmålingen i saken der Malvik kommune er holdt erstatningsansvarlig for den mobbingen og de overgrep Line Sommer Hoel ble utsatt for da hun gikk på skole, sier Lundin.

– Line Sommer Hoel har blitt svært syk av de handlinger hun har blitt utsatt for og er nå lettet over at rettssaken er avsluttet. etter en totalvurdering er hun tilfreds med resultatet. Line Sommer Hoel er så syk at hun ønsker at jeg skal uttale meg i sakens anledning.

– Malvik kommune har krevd at innholdet i avtalen skal holdes hemmelig så derfor kan jeg ikke kommentere avtalen nærmere, sier Lundin tirsdag kveld.

Beløpet ble offentliggjort onsdag morgen.

– Vi oppfattet motparten slik at kravet om unntatt offentlighet var en forutsetning, men vi er glade for at vi nå er enige og at avtalen er signert, sier advokat Bjørn Morten Brauti, som svarer på vegne av Malvik kommune.

Malvik kommune skal også betale ca 500.000 i saksomkostninger til Line Sommer Hoel som visstnok har flyttet fra Malvik og skal nå være bosatt i en Sørlandskommune.