Politiske møter uke 45

Denne uken er det klart for møte og befaring for medlemmene i utvalget for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM)

I tillegg skal utvalget få diverse orienteringer som Trafikksikkerhetsutvalg.

Utvalget skal behandle 22 referatsaker før de går i gang med ordinære sakliste:

– Kvegjerdet – Fradeling og dispensasjon (her skal utvalget på befaring før møtet)

– 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Trøa – Hundhammern

Øvrig agenda er orientering om planstrategien

Møtet er åpent for publikum, men det er ikke oppgitt møtested eller starttidspunkt ut over oppmøte for befaring ved Rådhuset kl 09.00. 

Medlemmer i utvalget er:

Bernt-Ole Ravlum (AP), leder

Knut Sjøvold (SP), nestleder

Anne S. Mostervik (AP), Heidi Steine (MDG), Per Walseth (PP), Anders Frost Nordhaug (H) og Terje Hansen (FrP)