Formannskapet i møte om erstatning

Malvik kommune har innkalt medlemmene i Formannskapet til et hemmelig formannskapsmøte i dag.

Dette kommer fram på kommunens hjemmesider. (se skjermbilde nederst i saken)

Unntatt offentlighet

Formannskapssekretær Sissel Langås bekrefter dette i en e-post til Malviknytt.no.

– Det stemmer at det skal være formannskapsmøte i dag. Saken som skal behandles er unntatt offentlighet og legges frem i møtet. Møtet vil bli lukket under behandlingen. Innkallingen er sendt ut til formannskapets medlemmer.

Etter hva Malviknytt erfarer vil temaet i møtet være erstatningssaken mellom Malvik kommune og Line Sommer Hoel. Malvik kommune er som kjent dømt til å betale Sommer Hoel erstatning og etter planene skal en rettsak om størrelsen på beløpet, starte 22.november.

Vi vet det er et møte

– Jeg er kjent med at det skal være et formannskapsmøte i Malvik i dag, sier Line Sommer Hoel sin Christian Lundin, til Malviknytt.

– Har dere komme til enighet om ett erstatningsbeløp?

– Det har pågått en dialog med motparten men vi er ikke kommet til noen enighet, sier Lundin.

– Har dere satt fram ett krav om ett annet beløp enn de 10 millionene som vi kjenner fra før?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

Malvik kommunes advokat, Arne Morten Brauti er opptatt i retten denne uken og svarer at han er vanskelig tilgjengelig store deler av denne uken. 

– Jeg er i retten og skal ikke delta på noe møte i dag. Partene har en konstruktiv dialog, skriver Brauti i en SMS til Malviknytt.no.

Formannskapet innkalt til møte hvor saken er unntatt offentlighet.
Formannskapet innkalt til møte hvor saken er unntatt offentlighet.