Forlik med ukjent beløp

Formannskapet i Malvik har i dag vedtatt et forslag til forlik i erstatningssaken mellom kommunen og mobbeofferet Line Sommer Hoel.

Innholdet i forliket er unntatt offentlighet og det er ikke klart om det er snakk om et enstemmig vedtak, eller ikke.

Malviknytt har henvendt seg til både formannskapets medlemmer, kommunen og advokatene etter møtets slutt i ettermiddag med følgende spørsmål:

– Hva ble konklusjonen om erstatningssum til Line Sommer Hoel etter dagens møte?
– Hvis det nå ble forlik i saken, hvor stort erstatningsbeløp er det snakk om?

Beklager sen avklaring

– Partene er enige om forlik i saken og at erstatningsbeløpet er unntatt offentlighet, sier formannskapsmedlem Lill Harriet Sandaune (FrP) på telefonen til Malviknytt i ettermiddag.

– Det er beklagelig og kritikkverdig at vi som kommune ikke har greid og fått til et forlik i denne saken før i 12. time, bare noen uker før en ny rettssak, sier Sandaune.

– Formannskapet har i dag vedtatt å godkjenne rammer til en skisse for avtale mellom partene, Sommer Hoel og Malvik Kommune. Dette er en avtale om forlik som begge partene er tilfreds med, og begge partene er enige om at beløpets størrelse skal holdes konfidensielt. Ved videre spørsmål, henviser jeg til Adv. Brauti, skriver Eva Lundemo  (H) i en e-post.