Uforsvarlig med anlegg i Dalabakken nå

Utforkjøringen i Dalabakken torsdag ettermiddag har utløst ytterligere spørsmål om trafikksikkerheten langs denne skolevegen for en del unger som bor på Grønberg.Virksomhetsleder for FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) – kommunalteknikk, Olav Bidtnes har svart via e-post på noen spørsmål fra Malviknytt.

– Hvordan er trafikksikkerheten ivaretatt i denne bakken på denne årstiden med varierende vær og føreforhold?

– Dalabakken er sammen med flere bakker i kommunen prioriterte strekninger med hensyn til standard på vintervedlikeholdet, det vil si at FDV – Kommunalteknikk foretar jevnlig inspeksjon og utfører brøyting og strøing ved behov, og tidligere i bakkene en på flatere vegstrekninger, forteller Olav Bidtnes.

– Hva kan fotgjengerne som benytter denne vegen som skoleveg forvente av tiltak for en tryggere ferdsel langs vegen?

– Vi utfører gjennombrøyting og eventuelt strøing ved behov, før skolebarna går ut om morgenen, og med oppfølging utover dagen. Brøyting og strøing i bakker som i Dalabakken har høy prioritet, skriver han.

– Vi er i forberedelsesfasen for bygging av fortau i Dalabakken, og kontrakt med utførende entreprenør for prosjektet vil bli inngått i løpet av vinteren. Det er imidlertid ikke forsvarlig å drive anleggsvirksomhet her i vinterhalvåret, slik at oppstart er satt til våren 2017. (saken fortsetter under bildet)

UTFORKJØRING

– Selv om det er bilfører sitt ansvar å kjøre etter forholdene så har kanskje veieier (kommunen) ett ansvar også. Hvordan er dette i dette tilfellet?

I vegtrafikkloven står som følger, utdrag fra loven, – som det kan være greit å minne om:

§ 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

§ 13.Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer. Kjøretøy skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg.

§ 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m. Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

– Som loven klart definerer så plikter bilfører å være «skodd» etter forholdene, (jfr. presisert » forsvarlig stand i loven»). Man må da utruste bilen med gode vinterdekk før vinterlige forhold setter inn. Enkelte dager i året kan det være så glatt (f.eks. hard is som strøsand ikke sitter på og blir kjøres raskt ut av vegbanen) at man må vurdere å la bilen stå.

– Vi ser dessverre som i tilfellet i artikkelen fra torsdag, at enkelte kjører med sommerdekk langt inn i vinteren før vinterdekk legges på. Eller kjører med vinterdekk som for lengst burde vært byttet ut, sier Bidtnes.

– I går inspiserte mannskaper fra FDV Kommunalteknikk blant annet Dalabakken. De vurderte det til å være gode vinterforhold på dagtid og uten behov for strøing. Ut over ettermiddagen og kvelden endret forholdene seg noe, og selv om vi kjørte fortsatt greit med våre strøbiler (uten pigg eller kjetting på) ble det foretatt en strørunde ut over torsdag ettermiddag og kveld, forteller virksomhetsleder i FDV-kommunalteknikk, Olav Bidtnes.

Leder for utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging, Bernt-Ole Ravlum (AP) har ikke besvart vår henvendelse.