Tollregionen til Malvik?

Tollregion Midt-Norge inviterer nå interesserte utleiere til et møte angående fremtidig lokalisering av regiontollstedet.

På møtet som Tolletaten har innkalt til, forventes en presentasjon av lokaler som kan være av interesse for de 40 kontorplassene som er aktuelle.

– Vi søker moderne lokaler tilknyttet god offentlig kommunikasjon og som for øvrig tilfredsstiller gjeldende regelverk, skriver Tollregionen på sine nettsider.

De presiserer at en full funksjonsbeskrivelse vil utleveres før møtet ved seriøs henvendelse.

  • Lokalet må ha mulighet for å innrede blant annet inntil 40 kontorplasser med tilhørende møtefasiliteter og arkiv, samt arealer for kontrollformål.
  • Vi ønsker å komme i kontakt med personer og/eller firma som kan tilby utleie på strekningen Brattøra – Stjørdal, skriver Tolletaten.

Møtet avholdes tirsdag 15.11.2016 og eventuelt onsdag 16.11.2016. Eventuelt annet tidspunkt kan diskuteres ved henvendelse.

Tilbakemelding ønskes skriftlig til Tolletaten,

Tollregion Midt-Norge, Postboks 8122 Dep, 0032 Oslo

eller på epost: nicolas.tvinde@toll.no og tone.tryggvason@toll.no

Se tolletatens hjemmeside 

Aktuelle bygg under planlegging og utbygging i Malvik kan være ett av disse tre.