Nattarbeid på tunnelen

Jernbaneverket skal starte arbeidet med å utbedre viftene i Gevingåsen tunnel på vestsiden av tunnelen ved Hommelvik.

Arbeidet vil bestå av, demontering av seks vifter fordelt på tre par, inkludert vifteoppheng, montering av nye fjellbolter for oppheng av nye vifter og montering, tilkobling og programmering av de nye tunnelviftene.

Selve arbeidet vil starte på vestsiden av tunnelen, ved Hommelvik og foregå mellom klokken 00.00–05.15.

Dette vil medføre noe trafikk utenfor tunnelen i den planlagte arbeidstiden, uten at det vil være til vesentlig ulempe for omgivelsene.

Rigging i forbindelse med arbeidet vil skje ved Hell stasjon og Hommelvik stasjon, avhengig av hvilket viftepar det arbeides på. Oppstart vil være på Hommelvik-siden.

Arbeidet vil medføre noe trafikk utenfor tunnelen i den planlagte arbeidstiden, men siden selve arbeidet vil foregå inne i tunnelen antar vi at det ikke vil være til vesentlig ulempe for omgivelsene, skriver Jernbaneverket i et brev til Malvik kommune.