Kopplaget inviterer

Damene som er tilknyttet Mostadmark Samfunnshus, omtaler deg selv som «Kopplaget» og har lange tradisjoner med å arrangere god gammeldags basar på samfunnshuset, annenhvert år. Når Malviknytt tok turen oppom, var damene i full gang med å organisere og lage de resterende premiene til søndagens basar.

Sist gang dette ble arrangert, var i 2014. Da var det hele 782 gevinser, hvor av 90 par lugger og det kom såpass mye folk at det måtte settes inn både flere bord og stoler.

Hanne Fredriksli
Leder, Hanne Fredriksli

– Vi håper selvfølgelig på at det skal bli like mange som kommer i år også. Har ikke helt det korrekte tallet på antall premier enda, men det ligger nok an til noenlunde det samme i år, som i 2014. Det er premier av alle slag. Mye er håndarbeidet, som for eksempel strikking, juleduker og lys. Vi har også sekker med ved, i ulike størrelser som kan vinnes og vi arrangerer «katta i sekken» forteller leder for samfunnshuset, Hanne Fredriksli.

Mostadmark samfunnshus er fra 1957, og pengene fra årets basar er øremerket til å sette inn nye vinduer i andre etasje, da på baksiden mot Tjønnåsen.

– Vi har fått et pristilbud på litt i overkant av 30.000,- på nye vinduer, og arbeidet gjør vi selv på dugnad, så vi håper å få inn nok til å dekke dette ved årets basar, forteller ledere til Malviknytt.

Hvorfor kalles dere Kopplaget?

– Fra starten av, var dette de som arrangerte basarer ol for å skaffe penger til inventar i huset. Vi er nå omlag 20 damer som møtes en gang i måneden. Noen ganger vasker vi, andre ganger lager vi ting og noen ganger drikker vi bare kaffe og prater. Kopplaget har ingen formell rolle, hverken i styret eller samfunnshuset, men vi har det veldig hyggelig og sosialt, svarer Hanne Fredriksli.

Når vi kommer opp trappen på samfunnshuset, ser Malviknytt at det ligger nydelige kranser på både stoler og bord. Disse er laget av Karin Renå, og hun kan fortelle at hun har laget en 10- 12 kranser som premier til årets basar.

Søndag er det altså klart for årets basar på samfunnshuset i Mostadmark. Fra klokken 13:30, kan du få kjøpt deg kaffe og nybakt kaffebrød og klokken 14:00 settes det i gang med basar. Da er nummerbrikkene hatt oppi tønna og det er klart for å kunne vinne fine premier, helt frem til klokken er 16:00.

– Men husk vi tar bare kontanter da, legger Hanne til.

Bassar 2016