Må få klare regler for valgkamp

Etter at Arbeiderpartiet hadde kampanjestand utenfor Sandfjæra barnehage, da denne åpnet i starten oktober ønsker nestleder og kampanjeleder i Malvik Høyre, Halvard Dahle, å få klare kjøreregler om kampanjer foran kommunale virksomheter.

Dahle har sendt et brev til Malvik kommune ved Rådmannen der han ber om svar på noen spørsmål.

Halvard DahleEr det tillatt å drive politisk kampanjearbeid (definert som stand, utdeling av kampanjemateriell, oppsøkende virksomhet) i, ved eller i tilknytning til barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, sykehjem, rådhus, kommunale kultur og idrettsbygg og andre kommunale institusjoner?

Ved ønske om å drive politisk kampanjearbeid på kommunal grunn, må dette søkes kommunen på forhånd?

Hvor lang tid forut for aktiviteten må man i så fall søke med tanke på normal administrativ behandlingstid for en slik søknad?

Vil de politiske partiene i Malvik kommune motta retningslinjer fra kommunen om politisk kampanjearbeid på/ ved kommunal grunn og eiendom?

(Saken fortsetter under bildet)

Skjermdump fra Malvik Arbeiderparti sin facebookside
Skjermdump fra Malvik Arbeiderparti sin facebookside

Finnes ingen retningslinjer

– Ifølge mine informasjoner eksisterer det ikke retningslinjer som regulerer de forhold du (Halvard Dahle journ.anm.) etterspør i Malvik kommune, skriver Rådmann Carl-Jacob Midttun i en e-post Malviknytt har fått innsyn i.

– På bakgrunn av din forespørsel vil jeg sørge for at denne problemstillingen blir tatt tak i. Dersom det skal etableres retningslinjer slik du forespør, vil det være naturlig at disse vedtas politisk, skriver Midttun i sitt svar til Halvard Dahle.

Må tas opp politisk

– Jeg er godt fornøyd med at rådmannen ønsker å ta tak i denne saken slik at vi får ryddige forhold rundt dette i kommunen vår, sier Halvard Dahle.

– Jeg er enig med rådmannen i at dette nok må opp på politisk nivå for å få etablert et reglement som alle kan forholde seg til. Og så ser jeg frem til at saken blir lagt frem i kommunestyret, og har forventninger til at dette gjøres i god tid før valgkampen starter opp foran neste års stortingsvalg, sier Halvard Dahle.

– Malvik AP er veldig fornøyd med at det er så mye bra på gang i kommunen vår. I likhet med Høyre ønsker vi klare retningslinjer for politisk aktivitet på kommunale eiendommer velkommen, sier Anne S. Mostervik, leder i Malvik Ap og Bernt Ole Ravlum, gruppeleder, i en e-post til Malviknytt.