Søker ny rådgiver

Kommunikasjonsrådgiver i Malvik kommune, Trude J. Arntsen har sagt opp jobben som kommunikasjonsrådgiver i Malvik kommune.

Trude J. Arntsen skal ha startet i jobb hos Bouvet i Trondheim, som er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Kommunikasjonsteam

Så ved rådmannens fagstab i Malvik kommune er det nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver.

Dette er en fast 100 % stilling plassert i rådmannens fagstab. Arbeidsoppgavene er å følge opp å videreutvikle organisasjonens kommunikasjonsstrategi, være rådgiver og støtte til rådmannen og rådmannens lederteam innen fagområdet.

Komminikasjonsrådgiveren skal følge opp kommunens operative kommunikasjonsenhet som er kommunikasjonsteamet, som har ansvaret for daglig drift av kommunikasjon.

Videre skal den nye rådgiveren planlegge kommunikasjonsaktiviteter innenfor kommunens prioriterte områder og satsinger, sammen med strategisk ledelse, kommunikasjonsteam og kommunens virksomheter.

Åpen – nyskapende – samhandlende

Kommunikasjonsrådgiveren får ansvar for kommunikasjonsplaner for risiko- og krisesituasjoner og skal bidra til samfunnsutvikling og demokratisering gjennom tilgjengelig, relevant innhold i kommunens kommunikasjonskanaler.

Relevant utdanning høgskole eller universitet og det er ønskelig med erfaring fra ledelse av og deltakelse i prosjektarbeid, erfaring med strategiske kommunikasjonsprosesser og erfaring fra offentlig sektor.

Søkere på den nye jobben må ha kompetanse om fremtidens digitaliseringsutfordringer og må være kreativ og uredd med evne til å engasjere og involvere andre.

Søknadsfrsit på stillingen er 11.11.2016.