Slotterøy går til RBK-shop

Senterleder ved Malvik Senter, Øyvind Slotterøy har fått seg ny jobb og slutter med det i AMFI-kjeden når de avvikler sin drift av Malvik Senter ved årsskiftet.

Slotterøy har vært senterleder i tre år og går over i ny jobb som daglig leder for RBK-Shop.

– Det er dessverre ikke så mange jobber i AMFI-systemet her i Trøndelag, så selv om jeg har blitt tilbudt jobber andre steder i landet er jeg ikke i den livssituasjonen at det er aktuelt å flytte på meg, forteller Øyvind Slotterøy til Malviknytt.no.

– Jeg starter i jobben som daglig leder i RBK-Shop 1.februar noe jeg ser fram til og som jeg tror blir en spennende og interessant jobb vhor jeg skal bygge opp et team og en nettbutikk blant annet.

Slotterøy har også tidligere jobbet i RBK systemet og skal nå overta som ny daglig leder i selskapet som er et eget aksjeselskap hvor Pm Internasjonal eier 60% av aksjene. Øyvind Slotterøy, Jan Olav Dreier, Asbjørn Fjelnset, og Rosenborg Ballklubb eier de resterende 40% med en 10%-andel hver.

Takknemlig

Slotterøy har sin siste arbeidsdag på Malvik Senter 31.desember og kan da se tilbake på tre år som senterleder.

– Jeg er takknemlig for den tiden jeg har vært her på senteret og glad for å ha blitt kjent med så mange flotte og fine folk. Både butikkansatte og drivere på senteret, men også innenfor frivilligheten, idrettslagene og en del av kundene på senteret.

– Det har vært interessante tre år, sier Øyvind Slotterøy som kan fortelle at hvem som blir ny senterleder nok vil bli offentliggjort om kort tid.