Nå blir det gatelys hele natta

Malvik Høyre ved Eva Lundemo fikk mandag et enstemmig kommunestyret med seg på å tenne gatelysene langs kommunale og private veier mellom kl 23.30 – 05.30, med umiddelbar virkning. 
Bakgrunnen for dette forslaget er at det politiske flertallet ved Bernt Ole Ravlum (AP), på vegne av partiene AP, SV og SP den 16. januar 2014, vedtok å slukke gatelysene i Malvik på hverdager mellom klokka 24.00 og 06.00, sa Lundemo.

– Vi i Malvik Høyre har full forståelse for at innbyggerne har følt en utrygghet etter at flertallet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging bestemte at gatelysene skulle bli slått av. Til tross for at det i ettertid har blitt gjort små justeringer i henhold til klokkeslettene, og lysene slåes nå av klokken 23:30 og tennes klokken 05:30 har vi i Malvik Høyre hele tiden vært imot innsparingen som faktisk ikke hadde større effekt i 2014 enn 260.000 kroner i året, sa Lundemo.

Stor enighet

Forslaget skapte stor debatt til tross for at alle som gikk på talerstolen var enige i Lundemo og Høyres forslag. Beløpets størrelse viste seg antakelig å være rundt 50.000,- kroner.

– Intensjonene er gode, det er neppe noen som er mot dette, men jeg vil gjerne at administrasjonen i ARESAM utreder dette og at vi kommer med forslag i vårt måte den 10.november. Jeg liker ikke å ta avgjørelse i sånne typer saker over bordet, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet Bernt Ole Ravlum.

– Det irriterer meg at jeg ikke har kommet på dette sjøl, sa Rakel Trondal i SV. Jeg liker ikke å skryte av Høyre men dette forslaget støtter jeg og det med å slokke lysene om natten har jeg aldri likt, sa hun.

– Vi i kommunestyret må ikke være så redde for å justere budsjettet med noen 10-tusenlapper, vi er tross alt kommunens øverste organ, sa Randi Eikevik (Fokus Malvik), som støttet forslaget fra Malvik Høyre.

– Hvis kostnadene er i størrelsesorden 50.000,- er det jo ikke utslagsgivende for Rådmannens budsjettforslag. Derimot kan ikke ARESAM vedta budsjettendringer, de kan bare innstille til kommunestyret og da får vi ikke noe vedtak om å slå på lysene før i desember, sa Rådmann Carl-Jackob Midttun.

Deretter fulgte en liten maratonetappe med innlegg og replikker om hvordan ordlyden skulle være i forslaget til vedtakets ordlyd.

Raust, var et uttrykk flere benyttet seg av i debatten, og det ble enstemmig vedtatt at gatelysene skulle tennes med umiddelbar virkning.