Malvik Senter bryter med Amfi

Malvik Senter bryter med Amfi-kjeden og blir en del av Nærsenter Utvikling.

Eiendommen Malvik Senter er eiet av fondet Ambolt (50%) og Wahl Eiendom m.fl. (50%).  Eiendommen har i en tid ligget ute for salg.  Bakgrunnen for ønsket om å selge, har vært at øvrige eiendommer i Ambolt er solgt og at fondet nå skal avvikles, skriver Wahl Eiendom AS i en pressemelding.

Det har vært interesse for eiendommen, men eierne har ikke oppnådd en tilfredsstillende pris.  Wahl Eiendom m. fl. har derfor kommet til enighet med Ambolt om å kjøpe deres aksjer å forvalte og utvikle eiendommen videre.

– Wahl Eiendom utviklet og bygget i sin tid Malvik Senter og senteret har fra dag én hatt en god omsetning.  Etter åpning i 2011 hadde vi imidlertid en periode med en del utflyttinger og omrokeringer. Men i løpet av de siste 2 årene, har vi fått en god leietakermiks og omsetningen har hatt en veldig god utvikling.

– Senteret har med dette befestet sin posisjon og kan utvikles i takt med utvikling av annen næring og boligbygging i området på Sveberg og Malvik kommune for øvrig, sier administrerende direktør i Wahl Eiendom, Pål Erik Christophersen.

– Vi har fortsatt god tro på området og ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier han i pressemeldingen som gikk ut mandag morgen.

Amfi ut – Nærsenter Utvikling inn

Amfi har forvaltet eiendommen i den perioden Ambolt og Wahl Eiendom har vært eiere.  Når Wahl Eiendom nå kjøper ut Ambolt, kobler Wahl Eiendom på sin egen senterkompetanse.

– Wahl Eiendom ble etablert i 1985 og har drevet med handelseiendommer i nærmere 25 år.  Vi har vært en eiendomsaktør i Trondheim siden 2005. Vårt selskap Nærsenter Utvikling, kommer til å ta over driften av eiendommen fra januar 2017.  Dette innebærer at de vil være ansvarlige for senterledelse, forvaltning, videreutvikling og forretningsførsel av Malvik Senter.

– Nærsenter Utvikling har fra før sentre både i Oslo og Trondheim sier Christophersen.