Høyre vil senke e-skatten neste år

Malvik Høyre ved Morten Olafsen signaliserte under mandagens kommunestyremøte at partiet vil gå inn for å redusere eiendomsskatten for neste budsjettår. 

Olafsen sa fra talerstolen at partiet har programfestet at vi ville jobbe med å få kommunens økonomi tilbake under kontroll.

– For oss i Malvik Høyre er det viktig at valgløfter ikke settes på vent, og den avtalen vi har inngått med våre velgere, da gjennom vårt program opprettholdes, sa Olafsen.

– Malvik Høyre har hele tiden vært tydelig på at vi vil være en garantist for at eiendomsskatten ikke økes, og sa klart ifra om at vi kom til å bruke perioden 2015-2019 til å blant annet avvikle eiendomsskatten. Vi har også programfestet at målet er at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har hele tiden ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig.

Nye opplysningene fra rådmannen redegjør for at kr 13,3 millioner av netto eiendomsskatt for perioden 2014-2015, per utgangen av 2015, ikke er brukt til formålsbygg igangsatt i økonomiplanperioden 2014-2017.

– Malvik Høyre tar til etterretning at rådmannen erkjenner at kommunestyre burde fått tilbakemelding, og dermed hatt mulighet til å vurdere vedtaket fra 2013 på et langt tidligere tidspunkt, sa Olafsen.
– Vi er enige med sekretariatet om at dette er viktig formelt, men også i forhold til omdømme, da saken har engasjert innbyggere i stor grad. Videre er det viktig at rådmannen ved fremtidig rapportering av bruk av eiendomsskatt rapporterer i forhold til forutsetningene som ligger i gjeldende vedtak.

Malvik Høyre ved Morten Olafsen signaliserte derfor i klar tale under kommunestyrets møte mandag at de står for det de har lovet velgerne i valgkampen.

– Malvik Høyre vil gå inn for å redusere eiendomsskatten alt ved behandling av budsjett for 2017, sa Olafsen.