Husk å stille klokken

Natt til søndag 30. oktober er sommertiden over, og klokken skal stilles en time tilbake til det som heter normaltid.

Sommertiden startet i slutten av mars, men søndag 30. oktober er det definitivt slutt for denne gang. Da skal klokka nemlig stilles tilbake til normaltid, en time tilbake fra klokken 03.00 til 02.00.

Grunnen til at man innførte sommertid var for å få en time ekstra lys på sommerkveldene, og minske energibruken. Det var Tyskland som først innførte sommertid i 1916. Norge og flere andre land i Europa gjorde det samme året etter.

I Norge har man hatt sommertid i 1916, 1943–45 og 1959–65. Klokken ble også stilt til sommertid også om vinteren fra og med 11. august 1940 til og med 2. november 1942.

Siden 1980 har Norge hatt sommertiden hvert år. I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

Huskeregel

Det er ikke bestandig like greit å huske hvilken vei klokka skal stilles, enten det er til sommertid eller til normaltid.

Noen bruker hagemøblene som huskeregel, altså man setter dem fram om våren, og tilbake på høsten.
På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokken tilbake. Om våren ser du frem til sommerferien, og stiller derfor klokken en time frem.
Vi får altså tilbake den timen som ble borte i mars, da vi gikk over til sommertid. De som jobber natt til søndag får en times lenger skift, mens andre kan sove en time lenger.