Sa ja til E6

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld å støtte reguleringsplanen for utvidelse av E6 gjennom Malvik til fire felt og doble tunnelløp på strekningen.

Både Malvik kommune og Stjørdal kommune har sluttet seg til å utvide E6 Øst, mens det i Trondheim har vært en frykt for at E6 øst kan komme i konflikt med bymiljøavtalen. Den kan ryke hvis personbiltrafikken øker, og da kan Trondheim miste nærmere fire milliarder kroner i statlig støtte, skriver adressa.no.

En merknad fra SV, AP, MDG, V, KrF og Sp ble vedtatt. Der det heter: «Bystyret understreker at en utvidelse av E6 østover ikke endrer nullvekstmålet. Økt veikapasitet kan bety behov for nye avbøtende tiltak for å nå målet. Statens ansvar for avbøtende tiltak må presiseres i neste bymiljøavtale.»

Se video av planene for nye E6 gjennom Malvik: