Dobbeltspor forsinket

Grunnundersøkelsene som Jernbaneverket avsluttet i september førte ikke til ytterligere justeringer av traseene.

Jerbaneverket avsluttet annen runde med grunnundersøkelser som besto av fullprofilboring og seismikk i september.

– Hensikten med de supplerende grunnundersøkelsene har vært å undersøke om de reviderte sportraseene som ble utarbeidet våren 2016 er fornuftig plassert der det er særlig utfordrende grunnforhold, sier prosjektleder Torun Hellen i Jernbaneverket i en pressemelding.

Utredningen i sluttfasen

Ferdigstillingen av konsekvensutredningen for de ulike sportraseene mellom Trondheim S og Stjørdal er i sluttfasen. Det samme er kostnadsberegningen av de ulike sportraseene. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Jernbaneverket
Illustrasjon: Jernbaneverket

– Når kostnader og konsekvenser er klarlagt litt ut i november skal det utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse. Der vil kostnader og nytte for de ulike traséforslagene bli målt opp mot hverandre, og sammenliknet med et nullalternativ.

– Beregnede kostnader ved å bygge de ulike alternativene planlegges offentliggjort i november. Beregnet nytte kommer vi tilbake til, og det blir spennende å se om alternativene skiller seg så godt fra hverandre at det blir mulig å anbefale kun en trase inn i forslaget til kommunedelplan for strekningen Leangen – Hommelvik, sier Torun Hellen.

Noe forsinkelse

Grunnundersøkelsene ble avsluttet nesten 2 mnd senere enn forutsatt. Prosjektet kan bli tilsvarende forsinket. Kommunedelplan og konsekvensutredning planlegges sendt Dobbeltspor forsinketde berørte kommunene i mars 2017.

Torun Hellen sier at Jernbaneverket vil takke alle grunneiere som har gitt tilgang til eiendom ved kartleggingen av grunnforholdene.