Politiske møter uke 43

I følge Malvik kommunes møtekalender skal Utvalg for Helse og Velferd (HEVE) og Utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) møtes denne uken.

Møtene i henholdsvis HEVE og OPKU er onsdag 26.oktober og torsdag 27.oktober.

Utvalg for Helse og Velferd (HEVE)

Utvalget skal møte ved omsorgsboligene i Stasjonsvegen 20 på Vikhammer klokken 09.00 før resten av møtet skal finne sted på Rådhus 3, møterom 1.

Agenda for dagen: Kl. 09.00 – 11.30 Orientering og befaring v/ Boveiledningstjenesten, v/ virksomhetsleder Sunniva Rishaug. Vi avslutter med felles lunsj

Ca. Kl.12. 00 Behandling av politiske saker på Rådhus 3

Det er én referatsak og fire saker til behandling.

Sakliste:

Høring – Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter – Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Brukermedvirkning inkl. pårørendesamarbeid innen helse / velferd

Økonomisk sosialhjelp – forslag til satser gjeldende fra 1.1.2017

Forslag til betalingsregulativ innen helse og velferd gjeldende fra 1.1.17

Tilleggssak utover ordinært sakskart:

Rådmannens budsjett og økonomiplan (vedlagt)

Informasjonsaker:

Informasjon om flystøy v/utvalgsleder Liv Aksnes

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, (vedtak fra F.skap 17.10, vedlagt)

Informasjon/status vedr. Hommelvik helsetun

Avviksrapportering

Eventuelt

Utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU)

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag 27.oktober kl 09.00.

Det er én sak til behandling.

Sakliste:

Ny barnehage Vikhammer – driftsform og plassering

Øvrig agenda:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Befaringer:

Kl. 12.00 en barnehage (avklares på møtet hvilken)

Kl. 13.00 Saksvik skole