Ungdommens handlingsplan

Det nye ungdomsrådet for Malvik har vært samlet for å få en innføring i sine oppgaver, velge ny ledelse og for å lage en handlingsplan for sitt videre arbeid.

Som leder ble Jørgen Alexander Enoksen valgt. Lene Malvik Hanger ble nestleder, øvrige medlemmer Tim Johansen, Ina Sahr, Helene Wean, Kristin Nybrodahl, Sondre Buseth Johannessen, Elise Belsvik Hansen, Tora Herringbotn Theigmann, Aurora Drage, Milla Reppen, Jeannet Smith.

Rådets funksjon, møteinnkalling, møtestruktur og godtgjøring ble gjennomgått for nye medlemmer.

Handlingsplan

Ungdomsrådet har vedtatt hovedsatsningsområder i en handlingsplan:

  1. Ny ungdomsskole og utvikling av skole/idrettsområdet Vikhammer
  2. Helsesøster-tilbudet – utvikling av tilbud i ungdomsskolen
  3. Busstilbud i Malvik, med fokus på avganger til riktige tider, og priser

Områder som det har vært jobbet med tidligere og som følges opp videre:

  • Utvikle samarbeid med elevrådene
  • Rådgivning om skole og karrierevalg i ungdomsskolen
  • Trafikksikkerhet, diverse saker
  • Utvikle ungdomsrådet, inkl. dialog med media og politikere
  • Kulturskole-tilbud

Ungdomsrådet har i utgangspunktet fast møte den andre torsdagen i måneden.

UNGDOMSRÅDET: foran f.v.) Jeannet Smith - Milla Reppen-Gjeldseth - Lene Malvik Hanger - Helene Wean - Kristin Nybrodhahl. Bakerste rekke fra venstre: Tora Herringbotn Theigmann - Elise Belsvik Hansen - Jørgen Enoksen - Tim Johansen - Sondre Buseth Johannesen. Ikke til stede: Ina Shar og Aurora Drage
UNGDOMSRÅDET: foran f.v.) Jeannet Smith – Milla Reppen-Gjeldseth – Lene Malvik Hanger – Helene Wean – Kristin Nybrodhahl. Bakerste rekke fra venstre: Tora Herringbotn Theigmann – Elise Belsvik Hansen – Jørgen Enoksen – Tim Johansen – Sondre Buseth Johannesen. Ikke til stede: Ina Shar og Aurora Drage (foto: privat)