Forslag om forlik i Line-saken

Malvik Kommune skal ha kommet med forliksforslag i mobbesaken til mobbeofferet Line Sommer Hoel, men ingen av partene vil si hva det går ut på.

– Det er en dialog mellom partene som innebærer at kommunen har gitt signaler om en mulig løsning. Men jeg ønsker ikke gå ut med hva den innebærer, sier advokat Christian Lundin, som representerer Line Sommer Hoel til NRK-trøndelag fredag.

– Partene forhandler, men det foreligger ingen avtale. Innholdet i forhandlingene kan jeg selvsagt ikke gå ut med, sier advokat Bjørn Morten Brauti, som representerer Malvik kommune i saken.

En rettssak om erstatningsbeløpet er berammet i november. Det gjenstår å se om partene blir enige før den tid.