Vil øke takstene

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har søkt Stortinget om å få øke takstene i alle bomstasjonene med to kroner.

Det er forhandlingene om Miljøpakkens del 3 som er ferdig mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. De sender nå en felles søknad til Samferdselsdepartementet om å øke takstene i bomstasjonene og gjøre innkrevingstiden lenger. Søknaden skal behandles av Stortinget i løpet av neste vår, skriver adressa.no (krever abonnement)

I søknaden heter det at man legger opp til en trafikkreduksjon på to prosent dersom man øker takstene i bomstasjonene med to kroner fra 2018.

Økningen av takstene er både et virkemiddel for å begrense trafikkveksten og en inntektskilde. Takstøkningen på to kroner per passering forventes å gi om lag to prosent reduksjon av trafikken og vel 100 millioner i inntektsvekst fra 1. januar 2018, tilsvarende vel 1,2 milliarder kroner fram til 2030, heter det i søknaden.

Økte utgifter

I søknaden vises det blant annet til at dersom man skal opprettholde forventet aktivitet i Miljøpakken så må det mer bompenger til. Kostnadsrammene for E6 Tonstad–Melhus og riksvei 706 Sluppen–Stavne er betydelig utvidet i forhold til de opprinnelige vedtakene. Også planleggingen av Sluppen bru og fylkesvei 704 Tanem–Tulluan i Klæbu krever mer penger enn opprinnelig vedtatt i Miljøpakkens del 2, skriver adressa.no (krever abonnement).